| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Page history last edited by jmokias 14 years ago

 

 

 

 

 

 

Η εισαγωγή διάφορων μορφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση άρχισε να αναπτύσσεται σοβαρά κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. Την περίοδο αυτή κάνει την εμφάνισή του ο όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» (educational technology).  Στο τέλος του 20ου αιώνα ο όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» θα αποκτήσει στο τέλος του μια άλλη διάσταση με την εμφάνιση και την εξέλιξη των υπολογιστών. 

 

 

Εφαρμογές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

         Πρωταρχικές μορφές: Πίνακας, διαφανοσκόπιο

         Χρήσεις υπαρχουσών τεχνολογιών και συσκευών για εκπαιδευτικούς σκοπούς (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, κλπ.) 

         Δημιουργία ειδικών τεχνολογιών και συσκευών: Συσκευές Προγραμματισμένης διδασκαλίας, Διδακτικές μηχανές

         Χρήση υπολογιστών: Εκπαιδευτικό λογισμικό

         Χρήση διασυνδεμένων υπολογιστών: Διαδίκτυο   

 

 

Η εμφάνιση των υπολογιστών

         Η έννοια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας γνώρισε νέα ανάπτυξη με την εμφάνιση των υπολογιστών

         Αντί για τον όρο Πληροφορική χρησιμοποιείται πλέον ο όρος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών: ΤΠΕ (ICT: Information and Communications Technologies).

    Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων   

 

 

Φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

 

 

Πρώτη Φάση (πριν το 1970)

  Μέσα (Media) και τεχνολογίες (Κινηματογράφος, Ραδιόφωνο, Εκπαιδευτική τηλεόραση)

Προγραμματισμένα βιβλία

Διδακτικές μηχανές

Εκπαιδευτική τηλεόραση 

 

 

Δεύτερη Φάση (1970-1980)

 Η πληροφορική προσέγγιση

Μάθηση του Προγραμματισμού: Ο υπολογιστής και οι γλώσσες προγραμματισμού (γλώσσα Logo & Basic)

  Διδασκαλία με τη Βοήθεια Υπολογιστή: Ο υπολογιστής διδακτικό εργαλείο και εργαλείο μάθησης

Διδασκαλία με τη Βοήθεια Υπολογιστή (Δι.B.Y.) - Computer Assisted Instruction (CAI)

Μάθηση με την Βοήθεια Υπολογιστή (Μα.B.Y.) - Computer Assisted Learning (CAL)

Πιλοτικές εφαρμογές (κυρίως σε επίπεδο λυκείων)

H πλειονότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά την περίοδο εκείνη είναι προγράμματα εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής (drill and practice) και πολύ λίγα είναι αυτά που αφορούν εναλλακτικές εφαρμογές (όπως προγράμματα προσομοιώσεων και έμπειρα διδακτικά συστήματα 

 

 

Τρίτη Φάση (1980 -1990)

Πληροφορική για Όλους - Περίοδος γενικευμένης εισαγωγής

Η Πληροφορική μέσο και αντικείμενο εκπαίδευσης - Σημαντική παραγωγή εκπ/κού λογισμικού διαφόρων τύπων – Διδασκαλία της Πληροφορική

      Αρχή: Πρόγραμμα "Υπολογιστές στα Σχολεία" (Micros in Schools) στην Αγγλία, και "Πληροφορική Για Όλους" (Informatique Pour Tous - IPT) στη Γαλλία.

Συνέχεια: Αντίστοιχα προγράμματα εισαγωγής των υπολογιστών εξελίσσονται στις ΗΠΑ και στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες - στις ΗΠΑ η εισαγωγή υπολογιστών στο σχολικό σύστημα προωθήθηκε από ερευνητές και εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως από τη βιομηχανία και την αγορά.

Γενικεύεται η εισαγωγή της πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στην εξάπλωσή της συνηγορούν ή αλματώδης εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών, η πτώση των τιμών τους και το όραμα της πληροφορικής επανάστασης. 

 

 

Τέταρτη Φάση (μετά το 1990)

Τεχνολογίες ως μέσο (μετά το 1990)           

         Πολυμέσα – Υπερμέσα – Προσομοιώσεις - Εικονική πραγματικότητα

         Δίκτυα υπολογιστών

         Διαδίκτυο

         Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης  

 

 

Ποια η επίδραση των ΤΠΕ στις διαδικασίες της μάθησης;

         Εισάγουν νέες διαδικασίες μάθησης ή στην πραγματικότητα αναπαράγονται οι ίδιοι μηχανισμοί και διαδικασίες όπως σε περιβάλλοντα μάθησης χωρίς μηχανές;

    Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ΤΠΕ επιδρούν πάντα θετικά στις διαδικασίες της μάθησης. Η επίδρασή τους εξαρτάται από το πλαίσιο χρήσης τους.

 

 

Μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

         A. ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο: διδασκαλία τη πληροφορικής (τεχνοκεντρικό μοντέλο)

         B. μέσα σε (και από) όλα τα μαθήματα  ως έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης (ολοκληρωμένο μοντέλο)

         Γ. ως συνδυασμός των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων (διδάσκω πληροφορική – διδάσκω και μαθαίνω με την πληροφορική) (πραγματολογικό μοντέλο  

 

 

Η διδασκαλία της Πληροφορικής: Τεχνοκεντρικό μοντέλο

Μαθαίνω για τους υπολογιστές (ο υπολογιστής γίνεται αντικείμενο εκμάθησης)

         Κυριάρχησε κατά τη δεκαετία του 1970, κυρίως στις υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το μοντέλο αυτό έχει βασική επιδίωξη την απόκτηση γνώσεων πάνω στη λειτουργία των υπολογιστών και την εισαγωγή στον προγραμματισμό τους.

         Καθιέρωση μαθήματος ή μαθημάτων πληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο.  

 

Οι ΤΠΕ σε όλο το εύρος του αναλυτικού προγράμματος: Ολοκληρωμένο μοντέλο

Υποστηρίζει την ένταξη και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ μέσα σε όλα τα  μαθήματα ως έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης (ολοκληρωμένη προσέγγιση).

Εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα και χαρακτηρίζεται από το ότι η διδασκαλία της χρήσης των τεχνολογιών και η χρήση τους ενσωματώνεται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών και δεν συνιστά ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο (αποδίδεται και με τον όρο οριζόντια ή ολιστική προσέγγιση).

Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης πιστεύουν ότι η διασπορά της διδασκαλίας και της χρήσης της πληροφορικής σε όλο το φάσμα του προγράμματος σπουδών μπορεί να βοηθήσει την ουσιαστική και από κοινού δημιουργική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία

Απαιτεί εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις στην επιλογή της διδακτικής πρακτικής, στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στην υλικοτεχνική υποδομή.

Οι ανατροπές που θα προκαλέσει στο πρόγραμμα σπουδών το μοντέλο αυτό το κάνουν βραχυπρόθεσμα μη εφαρμόσιμο.

 

Η πληροφορική και οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση: Πραγματολογικό μοντέλο

Είναι ο συνδυασμός των προηγούμενων μοντέλων (τεχνοκεντρικό -ολοκληρωμένο).

Είναι μια μεταβατική, "εφικτή" λύση

        απαραίτητη για ένα τουλάχιστον χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη ένταξη (με τη λογική της ενσωμάτωσης) των τεχνολογιών σε όλο το αναλυτικό πρόγραμμα.

Χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός (τουλάχιστον) αμιγούς μαθήματος γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ ως μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.

Στη βιβλιογραφία αποδίδεται και με τον όρο εφικτή ή μικτή προσέγγιση  

 

 

Υπολογιστές και εκπαιδευτική πρακτική

Μαθαίνω για τους υπολογιστές (ο υπολογιστής γίνεται αντικείμενο εκμάθησης)

Μαθαίνω από τους υπολογιστές (ο υπολογιστής σε ρόλο δασκάλου)

Μαθαίνω με τους υπολογιστές (ο υπολογιστής βοηθός του μαθητή)

Μαθαίνω τους υπολογιστές (ο υπολογιστής μαθητής σε ρόλο μαθητή)  

 

      Μαθαίνω για τους υπολογιστές

         Υπολογιστής αντικείμενο εκμάθησης

         Αλφαβητισμός στην πληροφορική και στους υπολογιστές (τεχνοκεντρικό πρότυπο)  

 

Μαθαίνω από τους υπολογιστές

         Υπολογιστής «δάσκαλος»

         Διδασκαλία με τη βοήθεια Υπολογιστή (Computer Assisted Instruction)

         Προγράμματα εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice)

         Προγράμματα εκμάθησης (tutorials)

         Έμπειρα Διδακτικά Συστήματα (Intelligent Tutoring Systems): Τεχνητή Νοημοσύνη 

 

      Μαθαίνω με τους υπολογιστές

         Υπολογιστής σύντροφος

         Μάθηση με τη βοήθεια Υπολογιστή (Computer Assisted Learning)

         Υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο  

 

       Μαθαίνω τους υπολογιστές

         Yπολογιστής ως «μαθητής»

         Ο μαθητής ως δάσκαλος

         Το παιδαγωγικό κίνημα της γλώσσας προγραμματισμού LOGO

         Ο μαθητής προγραμματίζοντας τον υπολογιστή τον «διδάσκει» 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.